czwartek, 23 lipca 2015

THERE IS/THERE ARE/THERE WAS/THERE WERE

Konstrukcji there is/there are używamy, mówiąc, że coś się gdzieś znajduje. There is używamy z rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej (lub z rzeczownikami niepoliczalnymi). There are używamy z rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej.

There are four bedrooms in our house.
There is a study, so I work in my room.
Is there a park near your house?
Are there any pictures on your walls?

W czasie przeszłym używamy there was/there are

There were two balconies in my old house.
There was a big kitchen in our holiday villa.
Was there a garden in your holiday home?
Were there any good restaurants nearby?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz