poniedziałek, 27 lipca 2015

At the police station - na posterunku policji


 • police station - posterunek policji
 • policjant/policjantka - bobby
 • uniform - mundur
 • weapon - broń
 • handcuffs - kajdanki
 • baton - pałka
 • police car - radiowóz
 • fine - mandat
 • report a crime - zgłosić przestępstwo
 • assault - napady
 • burglary - włamania
 • theft - kradzież
 • offence - wykroczenie
 • witness - świadek
 • crowded - zatłoczony
 • leather - skórzany


Policja, Samochód, Czarny, Transportu, Sygnalizatory

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz