czwartek, 23 lipca 2015

EXAM TRAINING - ROZMOWA NA PODSTAWIE ILUSTRACJI

Opisując ilustrację, pamiętaj, żeby twoja wypowiedź zawierała następujące informacje:

♥ kto jest na zdjęciu

♥ gdzie znajdują się ci ludzie

♥ co robią.

Gdy mówisz o tym, co robią osoby na zdjęciu, używaj czasu present continous.

Zwroty, przydatne przy opisie ilustracji.

1. In the picture I can see - na obrazku mogę zobaczyć
2. The picture shows - obrazek przedstawia
3. On the right/left there is - z prawej/lewej strony jest
4. At the top/bottom, there is - w centrum jest
5. In the background - w tle
6. In the foreground   - na pierwszym planie

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz