czwartek, 23 lipca 2015

Przydatne zwroty - Rozmowa na podstawie materiału stymulującego

USEFUL!

Wyrażanie opinii

I think we should
I wouldn't say it's
I think it's important
I can't agree
... is not a good idea

Przedstawianie argumentów

They look comfortable
It's in the centre
... it's too small
It would be OK for
It's very modern

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz