czwartek, 23 lipca 2015

LIST PRYWATNY

Jesteś na kursie językowym w Oksfordzie i przebywasz u angielskiej rodziny. Napisz list do kolegi z Ameryki, w którym:

♥ poinformujesz, gdzie przebywasz i u kogo się zatrzymałeś/zatrzymałaś.

♥ opiszesz dwoje członków rodziny.

♥ powiesz, jak spędzasz typowy dzień w szkole i co robisz wieczorami.

♥ napiszesz, co myślisz o Oksfordzie i dlaczego lubisz tam przebywać.


Dear Ann,

Hope you're well! Guess what? I'm in England at the moment! I'm doing a six-week English course in Oxford and I'm having  a great time!

I'm staying with an English family near the languages school. The parents are both teachers, and there are two teenage boys and a little girl. One of the boys is my age. His name's Joe. They're all really friendly people.

I go to the language school every morning, but in the afternoon I have free time. I sometimes go on trips but other times I stay at home and study. I often go out in the evening with Sam and see the Oxford night-life!

Oxford is a really nice town. It's very historical but it's lively too. There's always lots of different things to do.

Say 'hi' to everybody at home!

See you soon

XYZRozpoczynanie i kończenie listu prywatnego (K - koniec listu, P - początek)

See you soon, - K
Great to hear from you -P
How are things? - P
Hope you're well! - P
Lots of love  - K
Say 'hi' to everybody - K
Guess what? - P
Thanks for your letter/email - P
Take care! - K
All the best - K

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz