czwartek, 23 lipca 2015

Czas Past Simple

Czasu Past Simple używamy, kiedy mówimy o czynności lub wydarzeniu zakończonym w określonym momencie w przeszłości.

1. We went to a football match last weekend.

2. I didn't play basketball yesterday.

3. Joe wasn't at football practice this morning.

4. Were you at the swimming pool last night?

5. Who did you play tennis with on Friday?

6. The players weren't in the League a year ago.

BUDOWA

TW: podmiot + czasownik z końcówką -ed lub II forma + reszta zdania

PYT: Did + podmiot + czasownik bez końcówki i bez formy + reszta zdania

PRZECZ: podmiot + didn't + czasownik bez końcówki i bez formy + reszta zdania

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz